Generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling

Østerby landsbyforening

Der afholdes generalforsamling, Østerby Gl. skole på Kristine Svensdattersvej

Onsdag d. 22.maj 2019 kl. 19.00

 

Dagsorden:

 • Valg af dirigent
 • Valg af stemmetæller
 • Valg af referent
 • Formandens beretning
 • Kasserer fremlægger regnskab
 • Valg af 3 medlemmer og 2 suppleanter til bestyrelsen.
  Kian Andresen – Ønsker genvalg
  Runa Hoffman – Ønsker genvalg
  Birgit Christiansen – Ønsker genvalg
  Gitte Mathiesen – Ønsker genvalg
  Bent Davidsen – Ønsker genvalg
 • Valg af revisor og revisor suppleant
 • Behandling af indkomne forslag
 • Eventuelt

 

Forslag der ønskes behandlet til generalforsamling, skal være formanden (Kian Andresen, Nørrehedevej 4, eller email KIBO@bbsyd.dk ,  )  i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes.

Landsbyforeningen er vært med kaffe, kage, øl og vand.
Vi glæder os til at se jer til vores årlige generalforsamling.