Bestyerelsen

Formand: Kian Andresen Valgt på generalforsamling 2017 for 2 år
 Næstformand: Runa Hofsted Hoffmann  Valgt på generalforsamling 2017 for 2 år
Kasserer: Kay Lander  Valgt på generalforsamling 2018 for 2 år
  Bestyrelsesmedlem:  Birgit Lorenzen Christiansen  Valgt på generalforsamling 2017 for 2 år
 Bestyrelsesmedlem:  Morten Wiborg  Valgt på generalforsamling 2018 for 2 år
 1. suppleant Gitte Patsche Mathiesen   Valgt på generalforsamling 2018 for 1 år
 2. suppleant Bent Davidsen   Valgt på generalforsamling 2018 for 1 år