Østerby Landsbyforening

Hvem sidder i bestyerelsen?

Formand: Kian Andresen Valgt på generalforsamling 2017 for 2 år
 Næstformand: Runa Hofsted Hofmann  Valgt på generalforsamling 2017 for 2 år
kasserer: Kay Lander  Valgt på generalforsamling 2018 for 2 år
  Bestyrelsesmedlem:  Birgit Lorenzen Christensen  Valgt på generalforsamling 2017 for 2 år
 Bestyrelsesmedlem:  Morten Wiborg  Valgt på generalforsamling 2018 for 2 år
 1 suppleant Gitte Patsche Mathiesen   Valgt på generalforsamling 2018 for 1 år
 2 suppleant Bent Davisen   Valgt på generalforsamling 2018 for 1 år

 

Du kan sende en mail til landsbyforeningen : oesterbylandsbyforening@gmail.com

vedtægter